BAYBURT ENERJY ÜRETYM VE TYCARET A.?.

Dünya ve ülkemizin giderek artan enerji ihtiyacynyn kar?ylanmasyna yönelik Uluslar arasy ve bölgesel çaly?malaryn de?erlendirilmesi sonucu 11 Ocak 2005 tarihinde grup bünyesinde kurulan firma enerji üretim ve saty?ynda yenilenebilir enerjiye öncelik vermektedir.

Yenilenebilir enerji konusunda ilk projelerini 2007 yyly içinde
Çoruh nehri üzerinde gerçekle?tirecektir.
Devamy »

 

ELEKTRYK ÜRETYMY

Santrallerde üretilen enerjinin yenilenebilir enerji olmasy özelli?i ile Bayburt Enerji santralleri bölgesinin önemli enerji santralleri arasynda yerini alacaktyr.
Devamy »
 
Bayburt Enerji © 2008
Resmi İnternet Sitesi Tüm Hakları Saklıdır.
info@bayburtenerji.com | www.bayburtenerji.com
Bayburt Enerji bir kuruluşudur
Design By Emek Bilgisayar